13.
ULUSAL MOBİLYA

AKSESUARLARI TASARIM
YARIŞMASI

YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI

13. ULUSAL MOBİLYA AKSESUARLARI TASARIM YARIŞMASI ÇOK YAKINDA...

YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI

Yarışma, Türkiye’deki üniversitelerin 4 yıllık Mimarlık, İç mimarlık, Endüstriyel Tasarım, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümleri ile mobilya tasarımı ve/veya üretimi ile ilgili bölümlerinde öğrenim görmekte olan kayıtlı tüm lisans öğrencilerin katılımına ve bu bölümlerden en fazla 12 ay evvel mezun olmuş tasarımcılara açıktır. Katılımcıların yarışma başvuru tarihinden 12 ay öncesine kadar (yani en erken 2020-21 Bahar Dönemi’nde, en geç de 2021-22 Güz Dönemi ’nde mezun olmuş), üniversitelerin söz konusu bölümlerinin öğrencisi olduklarını belgelemeleri gerekmektedir (01.12.2020-04.03.2022 tarihleri arasını kapsamalıdır.).

Tüm katılımcıların T.C. Vatandaşı olması gerekmektedir.

1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

2. Katılımcılar yarışmaya her kategoride sadece 1 proje ile katılabilirler.

3. Katılımcılar Üniversitelerde ders kapsamında geliştirdikleri okul projeleri ile yarışmaya katılamazlar.

4. Yarışmaya katılan her projenin özgün ve yenilikçi olması, daha önce üretilmemiş olması, daha önce başka bir yarışmaya katılmamış olması şartları aranmaktadır.

5. Yarışmaya gönderilen tasarımların özgün olmamasından ve daha önceki bir ürün ya da tasarıma benzerliğinden doğacak tüm hukuki sorumluluklar katılımcıya aittir.

6. MAKSDER personeli, jüri üyeleri ve yarışma raportörleri ile bu kişilerin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz. Jüri üyelerinin çalıştığı kurum veya firmadan bir kişi veya ortaklık içinde olduğu bir firma veya kişi yarışmaya katılamaz.

7. Yukarıda sayılan maddeler kapsamında aksi bir durumun tespiti halinde, ilgili projeler ve katılımcılar yarışmadan diskalifiye edilir. Ödül kazandıysa MAKSDER Genel Sekreterliğince ödülü geri alınır.

8. Yarışmaya katılanlar, bu kuralların belirlediği tüm koşulları kabul etmiş sayılırlar.

9. Katılımcılar yarışmaya sadece bireysel projeler ile katılabilirler. Grup katılımı kabul edilmeyecektir.

design by ModPeople